Môj účet – viac variant tarif

Váš Kaki účet

Vaše členstvo v Kaki online kuchárke je aktívne do bez prístupu

….

Predĺženie členstva

Trvanie vášho členstva v Kaki si môžete predĺžiť na časové obdobie, ktoré vám najviac vyhovuje (1 mesiac, 3 mesiace alebo 12 mesiacov).

Po predĺžení členstva sa vám aktivita vášho účtu automaticky predĺži o vybrané časové obdobie.

Pre predĺženie členstva kliknite sem.

….

Zrušenie členstva

Zrušenia vášho členstva Kaki nastane, keď vyprší aktívny stav vášho účtu (bez prístupu).

7 dní pred vypršaním vášho členstva, vás na túto skutočnosť upozorníme emailom. V tomto období sa následne môžete slobodne a bez záväzkov rozhodnúť či chcete v členstve pokračovať alebo nie. Zároveň vám spolu s upozornením pošleme i nezáväznú faktúru, pre prípadné predĺženie vášho členstva na ďalšie obdobie. Keď faktúru neuhradíte, vaše členstvo automaticky vyprší a váš prístup do vášho Kaki účtu sa zablokuje. Keď budete chcieť členstvo v Kaki online kuchárke využívať aj naďalej, stačí faktúru uhradiť a vaše členstvo, sa predĺži na ďalšie obdobie. 

Po vypršaní aktívneho stavu vášho účtu (bez prístupu), bude váš prístup do Kaki online kuchárky zablokovaný a váš účet sa prepne do neaktívneho stavu.

Tento neaktívny stav trvá 30 dní od zrušenia členstva. Keď si v tomto čase váš Kaki účet znovu aktivujete, váš prístup do Kaki sa obnoví, spolu s vaším profilom i so všetkým vaším obsahom (napr. obľúbené recepty, nákupné zoznamy, priateľstvá, správy, komentáre, fotky atď.).

V prípade, že do 30 dní od zrušenia členstva, nedôjde k obnoveniu vášho Kaki účtu, potom bude váš profil i celý váš obsah, ktorý ste v Kaki vytvorili (napr. obľúbené recepty, nákupné zoznamy, priateľstvá, správy, komentáre, fotky atď.), nenávratne zmazaný.

Keď sa následne budete chcieť do Kaki prihlásiť po 30 dňoch od zrušenia vášho účtu, váš profil i ďalší obsah si budete musieť znovu vytvoriť nanovo.

Zrušenie vášho členstva v Kaki dokončite kliknutím tu

…..

….

….